Hartsmissie

In bewuste verbinding levend,
dankbaar en vol ver-wonder-ing,
met hartvleugels, wortelgevoed, kruinreikend naar vader zon,
dans ik tezamen met alle prachtige natuurwezens
vanuit het alomvattende levensweb
op het ritme van de hartenklop van moeder aarde
en toon ik respect door vreugdevolle verantwoordelijkheid
vanuit hoofd-hart verbinding en intuitie,
te geven aan al wat mij is toevertrouwd
en gezien [ h] erkend wil worden
in zijn of haar unieke, eigen wijs-heid.